PIPO TRGOVINA – OPĆI UVJETI

PIPO TRGOVINA – OPĆI UVJETI

 

Uvjeti kupovine i korištenja web stranice pipo-travel.hr/pipo-trgovina

Opći uvjeti poslovanja Ovi opći uvjeti i Odredbe poslovanja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice pipo-travel.hr/pipo-trgovina. Korištenjem Internet stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s ovim Općim uvjetima poslovanja te pristaju na korištenje Internetske stranice pipo-travel.hr/pipo-trgovina u skladu s njima te su suglasni s propisanim posljedicama. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove uvjete kupovine i korištenja web stranice (dalje: Opći uvjeti) prije kupovine na web stranici https: pipo-travel.hr/pipo-trgovina. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Uvjetima kupovine i korištenja web stranice te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice. Web stranica https://pipo-travel.hr/pipo-trgovina u vlasništvu je trgovačkog društva PIPO – TRAVEL d.o.o. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj )

Kontakt PIPO – TRAVEL d.o.o. Rižanske Skupštine 48, 52100 Pula E-mail: pipotravel.trgovina@gmail.com Telefon: +385 99 320 61 11

(Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.)

Uvjeti kupovine pipo-travel.hr/pipo-trgovina je internet trgovina putem koje se prodaju provjereni artikli. Uvjetima kupovine uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje PIPO – TRAVEL internet trgovine i on-line kupovine. Uvjeti prodaje primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu između Kupca i Prodavatelja internet trgovine te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i drugih pitanja vezanih uz korištenje pipo-travel.hr/pipo-trgovina i online kupnje. Za postupanje suprotno ovim odredbama PIPO – TRAVEL ne snosi nikakvu odgovornost.

Sklapanje ugovora o prodaji Ovi Uvjeti predstavljaju ponudu pipo-travel.hr/pipo-trgovina za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i pipo-travel.hr/pipo-trgovina, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem pipo-travel.hr/pipo-trgovina Web-shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: telefona, elektroničke pošte te Interneta. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu pipo-travel.hr/pipo-trgovina na jedan od sljedećih načina: • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik pipo-travel.hr/pipo-trgovina internet trgovine, • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonske linije 099 320 61 11 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem elektroničke pošte na e-mail adresu pipotravel.trgovina@gmail.com. a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, pipo-travel.hr/pipo-trgovina zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. d) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Jednostrani raskid ugovora Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Preuzmite obrazac http://pipo-travel.hr/obrazac-za-jednostrani-raskid-ugovora-o-kupnji-proizvoda/. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača iznosi 14 dana, a započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom potrošač/korisnik naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču/korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača/korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču/korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača/korisnika, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe. Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu, odnosno na bankovni račun kada ste izvršili uplatu prilikom preuzimanja. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Potrošač/korisnik mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio pipo-travel.hr/pipo-trgovina o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami sukladno članku 77. st. 3 Zakona o zaštiti potrošača. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora Potrošač/korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je: – predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača/korisnika na jednostrani raskid ugovora – predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača/korisnika ili koja je jasno prilagođena potrošaču/korisniku – predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima – predmet ugovora ukoliko je naručitelj oštetio ambalažu ili sadržaj u ambalaži Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Postupak naručivanja na Internet trgovini pipo-travel.hr/pipo-trgovina

 • odabir željenih proizvoda i dodavanje u košaricu
 • u košarici se pojavljuju odabrani proizvodi
 • nakon odabranih proizvoda kliknite nastavak na blagajnu
 • unesite potrebne podatke u prazne prozorčiće zatim označite (Pročitao sam i pristajem na uvijete poslovanja) te kliknite nastavi na plaćanje
 • osoba koja unosi podatke je odgovorna za njihovu ispravnost, prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za pogrešno unesene ili neistinite podatke.
 • ukoliko izaberete Internet bankarstvo, virmanom :
 • naručitelj će nakon izvršene narudžbe zaprimiti na mail narudžbu sa svim detaljima vezano za izvršenje uplate. Rok važenja narudžbe kod odabira plaćanja virmanom/internet bankarstvom naveden je na narudžbi/ponudi. Ukoliko nakon isteka važenja narudžbe/ponude naručitelj nije izvršio uplatu narudžba se poništava, Prodavatelj nije odgovoran ukoliko naručitelj uplatu izvrši nakon isteka ponude, a u to vrijeme su proizvodi koje je naručitelj naručio rasprodani ili je došlo u međuvremenu do promjene cijene. – rezervacija se smatra potvrđenom kada se zaprimi cjelokupna uplata od strane kupca – ukoliko kupac ne izvrši uplatu do datuma isteka ponude smatrat će se da je odustao od narudžbe, s time da uplata mora biti vidljiva na našem računu s datumom važenja ponude
 • ukoliko naručitelj izvrši uplatu nakon datuma isteka valjanosti ponude, a došlo je do promjene cijene proizvoda prema cjeniku na službenoj stranici pipo-travel.hr/pipo-trgovina naručitelj će o tome biti obaviješten te će moći izabrati između mogućnosti otkaza narudžbe ili plaćanja promijenjenog iznosa cijene proizvoda koji je naveden na internet stranici pipo-travel.hr/pipo-trgovina
 • ukoliko nakon isteka važenja narudžbe/ponude naručitelj nije izvršio uplatu narudžba se poništava, pipo-travel.hr/pipo-trgovina nije odgovoran ukoliko naručitelj uplatu izvrši nakon isteka ponude, a u to vrijeme su proizvodi koje je naručitelj naručio rasprodani. U tom slučaju pipo-travel.hr/pipo-trgovina vraća cijeli uplaćeni iznos ili može naručitelju ponuditi druge proizvode za isti iznos koji je uplaćen
 • u pregledu košarice potrebno je odabrati željeni način plaćanja
 • provjerite da li su ispravni svi potrebni podaci koje ste unijeli i da li je ispravna količina proizvoda koju ste dodali u košaricu i promijenite ovisno o potrebi
 • provjerite da li je ispravno odabran željeni način plaćanja

Cijene Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne, sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost te su izražene u kunama. Cijene su podložne promjenama. Zakonska stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) je 25% . Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se naplaćuju dodatno. Cijene iskazane na predračunu koji će Kupcu biti dostavljen nakon učinjene narudžbe bit će iskazane u kunama i nisu podložne promjenama toku važenja ponude. Cijene na pipo-travel.hr/pipo-trgovina utvrđuju se za svaki proizvod pojedinačno, riječ je o procesu koji je unatoč kontroli podložan pogreškama, na kojima se kupcu unaprijed ispričavamo. U slučaju izvanrednih situacija pogrešno utvrđene cijene, prodavatelj se obvezuje bez odgode o tome izvijestiti Kupca. Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj može po svojoj odluci određene proizvode ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uvjetima svim Korisnicima ili samo točno specificiranoj skupini korisnika. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. bit će detaljno opisani na stranici proizvoda. Nakon proteka roka prodaje po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji, Prodavatelj ne može primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebne oblike prodaje kojima je istekao rok. Popusti u internetskoj trgovini prodavatelja odnose se na gotovinska i jednokratna plaćanja, visina popusta ovisi o trenutnim akcijama koje su podložne promjenama.

Načini plaćanja Prodavatelj omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem putem Internet bankarstva, virmanom ili gotovinom prilikom preuzimanja proizvoda:

 1. Gotovinom po primitku pošiljke Opcija plaćanja prilikom preuzimanja (“pouzećem”) omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same isporuke na navedenoj adresi. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač̌ ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.
 2. Virmanski ili internet bankarstvom Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte, Fine ili sl.Po zaprimljenoj uplati, obraditi ćemo vašu ponudu za kupnjom. (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan)

Plaćanje internet bankarstvom ili općom uplatnicom

Odabirom ove vrste plaćanja Naručitelju će na email adresu koji je naveo kod registracije stići ponuda po kojoj može izvršiti uplatu. Prilikom uplate općom uplatnicom ili internet bankarstvom Naručitelj proizvoda obavezno mora navesti poziv na broj plaćanja koji je naveden u ponudi kako bi uplata mogla biti povezana sa narudžbom/ugovorom o kupnji. U slučaju da naručitelj proizvoda ne upiše ispravan poziv na broj i pipo-travel.hr/pipo-trgovina ne može povezati uplatu sa narudžbom pipo-travel.hr/pipo-trgovina nije odgovoran ukoliko se naručitelju ne potvrdi narudžba , odnosno ukoliko se za naručitelja ne rezerviraju proizvodi iz narudžbe. Za potvrdu narudžbe potrebno je izvršiti uplatu prema dobivenoj ponudi. Sve eventualne bankovne troškove koje mogu nastati prilikom transakcije snosi kupac Izdavanje R1 računa potrebna je obavezna napomena kod same narudžbe, Pipo – Travel d.o.o. je kao poduzetnik u sustavu PDV-a

PayPal Online plaćanje za korisnike PayPal-a. Ako odaberete plaćanje putem sustava PayPal, PIPO – TRAVEL vas preusmjerava na PayPal sustav. Više o PayPal-u možete pronaći na linku https://www.paypal.com/hr/webapps/mpp/home.

Dostava Kupljeni proizvodi dostavljaju vlastitim vozilima i kurirskom službom Paket 24 (ex HP ekspres) koji je u vlasništvu Hrvatske Pošte koja ravnomjerno pokriva cijelu Hrvatsku; uključujući i mala mjesta i udaljene otoke. Ukoliko kupujete više artikala odjednom plaćate samo jednu dostavu, odnosno cijena se računa po ukupnoj težini svih proizvoda u paketu. Cijena dostave ovisi o izboru kurirske službe te o ukupnoj težini proizvoda. U sve cijene već je uključen PDV. Kupljeni proizvodi se upućuju na dostavu sljedeći radni dan nakon primitka narudžbe ili uplate ili u drugom vremenskom roku koji je uz proizvod naznačen. Propisani vremenski rok dostave naznačen je uz svaki proizvod na pipo-travel.hr/pipo-trgovina Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno prodaju na pipo-travel.hr/pipo-trgovina može se dogoditi da informacija o raspoloživosti ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu dobavljača, o čemu se pipo-travel.hr/pipo-trgovina obvezuje obavijestiti Kupca i poduzeti sve potrebne radnje kako bi proizvode pribavio u propisanom vremenskom roku. Ukoliko pak pipo-travel.hr/pipo-trgovina neće biti u mogućnosti dobaviti naručeni proizvod, obvezuje se bez odgode o tome izvijestiti kupca, ponuditi mu kupnju drugog proizvoda sličnih karakteristika ili otkazivanje narudžbe.

Reklamacije, jamstvo i servisi Za svaki kupljeni proizvod u internetskoj trgovini, Kupac ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim proizvodom. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na jamstvenom listu kojeg kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu s jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim Uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili pisanim dopisom na adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj.

Prigovor Korisnik sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo podnijeti pisani prigovor, putem pošte ili elektroničke pošte. pipo-travel.hr/pipo-trgovina je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora. pipo-travel.hr/pipo-trgovina će na zaprimljene prigovore odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana. Rješavanje potrošačkih sporova Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem – sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori. Online rješavanje potrošačkih sporova Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka.

Odgovornost za materijalne nedostatke Sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima (članci 400-422) odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga

Uporaba i zaštita osobnih podataka Izjava o privatnosti pipo-travel.hr/pipo-trgovina se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih narudžbi i koristit će se za realizaciju ugovora između kupca i prodavatelja. Kupac osobne podatke daje dobrovoljno. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kupac je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovorenih narudžbi. pipo-travel.hr/pipo-trgovina se obvezuje da osobne podatke kupca neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih narudžbi. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje dostave, odnosno ukoliko kupac odabere opciju dostave, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti kurirskoj službi. Djelomičnom ili cjelokupnom uplatom naručitelj u cijelosti prihvaća program i Opće uvjete pipo-travel.hr/pipo-trgovina .

pipo-travel.hr/pipo-trgovina je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, vrijeđa prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi pipo-travel.hr/pipo-trgovina ili postupa protivno prisilnim propisima, a osobito: kopira sadržaj objavljen na pipo-travel.hr/pipo-trgovina te ga objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja lobira ili utječe na oglašivače-prodavatelje sa pipo-travel.hr/pipo-trgovina da se oglašavaju na nekim drugim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira i nudi im svoje usluge ili usluge trećih osoba. pipo-travel.hr/pipo-trgovina, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi. pipo-travel.hr/pipo-trgovina će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

Isključenje odgovornosti pipo-travel.hr/pipo-trgovina ne odgovara za : – za ovlaštenost druge strane za sklapanje ugovora – za dostupnost i funkcioniranje stranice pipo-travel.hr/pipo-trgovina u svakom trenutku – za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu – za zakonitost korištenja stranice ipipo-travel.hr/pipo-trgovina od strane trećih osoba – za eventualne pogreške u prezentaciji sadržaja na ipipo-travel.hr/pipo-trgovina koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva – korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa pipo-travel.hr/pipo-trgovina, odnosno zbog informacija na ovim stranicama. – za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu nepružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi. – za sadržaj prikazan na stranicama trećih osoba na koje pipo-travel.hr/pipo-trgovina može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s pipo-travel.hr/pipo-trgovina niti podupiranja takvih stranica od strane pipo-travel.hr/pipo-trgovina

Promjene Pipo – Travel d.o.o. je ovlašten u svakom trenutku mijenjati sadržaj ovih Uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice pipo-travel.hr/pipo-trgovina . Kupci su dužni pri svakoj kupnji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj kupovini nakon izmjene. Pipo – Travel d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

Nadležnost Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice pipo-travel.hr/pipo-trgovina ugovara se nadležnost suda u Puli.

U Puli, 02.06.2020.